Logotyp Melins Metall AB
Metall Chilli

sandgjutning

hett sedan 1908

 

Melins Metall AB är ett familjeföretag som jobbar med sandgjutning i aluminium. Vi erbjuder komplett problemlösning, från ritning till färdig produkt. Vi har kapacitet att gjuta produkter upp till 1500 kg och bistår även med efterbearbetning. Hos oss är det viktigt med snabba beslutsvägar och hög leveranssäkerhet, det gör att vi kan erbjuda ett effektivt samarbete som både sparar tid och pengar.

Erfarenhet av gjutning  upp till 1,5 ton!

metall maskin
Metall närbild

EN MODERN PRODUKTION MED DEN TRADITIONELLA TEKNIKEN I GRUNDEN

Vår huvudsakliga produktion består av sandgjutning i aluminium. Vi använder oss av återvunnen aluminium och jobbar aktivt med ett hållbart miljötänk. Mycket av den traditionella tekniken är fortfarande närvarande i verksamheten. Däremot har flera år av ständig modernisering bidragit till att företaget idag präglas av en mycket effektivare produktion än vad som tidigare var möjligt. Tack vare en robotautomatiserad formmaskinsline kan ett högt tempo hållas i produktion. Den ersätter dessutom det tyngsta arbetet och bidrar till en bättre arbetsmiljö. Detta skapar en verksamhet där alla de fördelar som finns med manuell teknik bevaras samtidigt som en modern produktionsline ser till att hålla tempot uppe. Förutom sandgjutning i aluminium tillverkar vi även verktyg i kirksite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

läs mer om vår bearbetning  >

Vi erbjuder kontinuerlig härdning av aluminiumlegeringar
vid behov av ökad hårdhet och hållfasthet. Vi har också bearbetningsmöjligheter i form av slungblästring.

i behov av härdning för lego?

storhetsvansinne?

absolut inte.

Däremot vågar vi påstå att vi kan gjuta nästintill hur stora dimensioner som helst. Oavsett om det handlar om någon enstaka prototyp eller större serier så lämpar sig sandgjutning extra bra när
det handlar om riktigt stora utmaningar.

 

Även om vi aldrig provat att gjuta en elefant i naturlig storlek så har vi erfarenhet av att gjuta uppemot 7 meter långa produkter. Vi klarar dessutom styckevikt på upp till 1,5 ton. Våra rymliga lokaler och stora smältugnar gör att vi kan erbjuda gjutning av produkter som många andra anser blir för krångliga att tillverka just på grund av storleken. Detta gör oss till en konkurrenskraftig aktör särskilt i projekt där det handlar om medelstora serier av stora produkter.

 

Letar du efter bästa produktionssätt för din produkt?

och är inte rädda för att lägga

i en extra växel

Att alltid kunna garantera att produkter levereras i tid eller snabb respons i pågående projekt. Oavsett vad det är för typ av projekt strävar vi alltid efter ett så effektivt arbetssätt som möjligt. Vi finns mitt i det industritäta Gnosjöregionen i Småland  med kunder utspritt över hela landet. Oftast drivs våra projekt med tighta deadlines vilket kräver ett effektivt samarbete med kunden. Med våra korta ledtider och närhet till produktionen kan vi ge kunden direkt status på pågående projekt och alltid se till att ha produkter färdiga i tid.

Som underleverantör är det ofta vi levererar produkter som sedan ska vidare från våra kunder. Det blir därför extra viktigt med säkra leveranser så att ingenting stannar upp i produktens väg till slutkund. Detta är en av anledningarna till att vi prioriterar snabba beslutsvägar och hög leveranssäkerhet. Vi vill kunna erbjuda våra kunder en trygg leverantör för att skapa effektiva samarbeten som både sparar tid och pengar.

Kontakta oss!

ETT genuint hantverk

Sandgjutning i aluminium är en gammal beprövad teknik som än idag har spår kvar av det genuina hantverket.

 

Även om mycket har förändrats över de 100 år som vi på Melins Metall har jobbat med sandgjutning så finns fortfarande en del av de manuella momenten kvar. Av den anledningen lämpar sig sandgjutning särskilt bra för exempelvis produktion av prototyper där man behöver prova material och form i en förändringsbar process.

 

Sandgjutning i olika legeringar skapar en stor frihet i utformningen och blir ett kostnadseffektivt sätt att tillverka specialanpassade produkter. Även vid framtagning av maskindelar och komponenter som inte ska masstillverkas är sandgjutning en passande teknik.

 

Läs mer om de olika legeringarna  >

vi ser gärna att du har problem

För vi har många lösningar. I de
flesta av våra projekt handlar en
stor del av arbetet om att hitta en
optimal lösning.

 

Problemlösning är därför en mycket viktig del i arbetsprocessen. Under vår långa erfarenehet av sandgjutning har vi utvecklat viktig kunskap inom problemlösning. Vi är gärna med redan i ett tidigt skede av projektet för att på så sätt kunna utforma arbetet helt efter kundens önskemål – från ritning till färdig produkt.

 

Med den flexibilitet som sandgjutning innebär kan vi dessutom erbjuda även mer avancerade moment. Det kan exempelvis handla om att gjuta in elkomponenter i en produkt eller att gjuta av

gravering eller särskild utsmyckning. Oavsett vilken typ av produkt eller problem det kan handla om ser vi alltid fram emot nya

spännande utmaningar.

 

Hör av dig så tar vi tillsammans fram förslag på hur vi kan tillverka din produkt!

kvalitet, miljö
& arbetsmiljö

Att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet är en del av vår vardag och styrka. Vi strävar alltid efter att hitta ett hållbart arbetssätt både när det gäller att jobba för ett bra arbetsklimat men även att bevara vår miljö.

 

Vi tar ansvar och är certifierade enligt

 • > kvalitetssystemet SS-EN ISO 9001:2015

  Melins Metall AB är ett familjeföretag i fjärde generationen som sandgjuter i aluminium.

  Vi arbetar strategiskt med att:

  – Vara kända och respekterade för rätt kvalitet.

  – Fortlöpande arbete med utvärdering, åtgärder, förbättring och uppföljning.

  – Uppfylla kundens krav och förväntningar.

  – Uppfylla lagstiftningen och fastställda rutiner.

  – Snabba beslutsvägar och hög leveranssäkerhet.

  – Erbjuda ett effektivt samarbete som både spara tid och pengar.

  – God ordning genom hela verksamheten.

  – Ett ständigt aktivt kvalitetsarbete.

  Denna policy skall vara väl känd och förstådd i hela organisationen.

  > Kvalitetscertifikat

  > Kvalitetspolicy

 • > miljöledningssystemet SS-EN ISO 14001:2015

  Melins Metall AB är ett familjeföretag i fjärde generationen som sandgjuter i aluminium.

  Vi arbetar strategiskt med att:

  – Strävar efter att minimera totala miljöbelastningen från verksamheten.

  – Vi använder oss av återvunnen aluminium.

  – Fortlöpande god kompetens i miljöfrågor.

  – Fortlöpande utvärdering och bedömning av leverantörer för produkter och tjänster.

  – Fortlöpande arbete med utvärdering, åtgärder, förbättring och uppföljning.

  – Källsortera och minimera avfallsmängden.

  – Uppfylla lagstiftningen och fastställda rutiner.

  – Minimera kemikalieanvändningen och byta till miljövänliga alternativ där så är möjligt.

  – Snabba beslutsvägar.

  – Erbjuda ett effektivt samarbete som både spara tid och pengar.

  – God ordning genom hela verksamheten.

  – Jobba aktivt med ett hållbart miljötänk.

  Denna policy skall vara väl känd och förstådd i hela organisationen.

  > Miljöcertifikat

  > Miljöpolicy

 • > systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

  Melins Metall AB är ett familjeföretag i fjärde generationen som sandgjuter i aluminium.

  Vi arbetar strategiskt med att:

  – Eftersträva att skapa en god arbetsmiljö.

  – Säkerställa och förbättra de anställdas psykiska, fysiska och psykosociala hälsa, för att kunna rekrytera och behålla medarbetare.

  – Motverka diskriminering och kränkning, för att säkerställa alla människors lika värde och rättigheter.

  – Verka för att alla människor har lika villkor oavsett kön.

  – Fortlöpande automatiseringar ersätter tyngre arbetsuppgifter.

  – Fortlöpande tillgång till personlig skyddsutrustning.

  – Fortlöpande rapportering av tillbud och olycksfall.

  – Återkommande arbetsmiljöronder samt uppföljning.

  – Traverser och övriga lyfthjälpmedel underlättar arbetet.

  – Fortlöpande arbete med utvärdering, åtgärder, förbättring och uppföljning.

  – Uppfylla lagstiftningen och fastställda rutiner.

  – Till 100 % främja en god social och organisatorisk arbetsmiljö.

  – Arbetsmiljön inte bara är säker, den ska också vara trevlig och utvecklande för de anställda.

  – Erbjuda ett effektivt samarbete som både spara tid, pengar och bidra till en trivsam arbetsplats.

  – God ordning genom hela verksamheten.
  – Ett ständigt aktivt arbetsmiljöarbete.

  Denna policy skall vara väl känd och förstådd i hela organisationen.

  > Arbetsmiljöcertifikat

  > Arbetsmiljöpolicy

sandgjutning

hett sedan 1908

Metall Chilli

Även om produktsortimentet hos oss på Melins Metall har sett minst sagt olika ut, så har det alltid handlat om gjutning i metall. Med andra ord, när det kommer till sandgjutning har vi över 100 år i branschen – det är ju ändå en bra början.

Melins Metall AB är ett familjeföretag som sedan början av förra seklet jobbat med sandgjutning. Allting började med att grundaren Johan August Andreasson-Melin startade upp en verksamhet i det småländska Anderstorp, med tillverkning bestående av bjällror, fönsterbeslag, tennsnusdosor m. m. Företaget har sedan drivits genom 1900-talet generation efter generation. Tillverkningen har bestått av allt från leksaker och nummerskyltar på 20-talet, till att på 30-talet mer övergå till beställningsgjutgods av olika aluminiumlegeringar efter ritning och modell. Senare var även trädgårdsmöbler en del av sortimentet.

Även om den huvudsakliga tillverkningen varierat har företaget alltid utvecklats i samspel med tekniken inom metallgjutning i sand. Maskinella investeringar och ett mer specialiserat produktsortiment har bidragit till att gjuteriet gått från ett klassiskt hantverk till den moderna verksamhet som det är idag. Produktionen består numera huvudsakligen av legotillverkning av sandgjutna aluminiumdetaljer. Mycket av det autentiska arbetet som en gång startade företaget finns kvar än idag. Det som nuförtiden präglar verksamheten är dock framför allt snabba leveranser och problemlösning, vilket har gjort oss till en effektiv och trygg leverantör av sandgjutna produkter.

 

Letar du efter bästa produktionssätt för din produkt? Hör av dig för offert och frågor om hur vi kan lösa ditt problem!

Kontakta oss!

från start till färdig produkt

Redan i konstruktionsstadiet av ett projekt kan vi erbjuda ett nära samarbete.

 

 Vi ombesörjer vid behov framtagning av modell för att vara säkra på att produkterna tas fram helt enligt kundens önskemål. Genom hela produktionslinjen ser vi till att säkerställa kvalitet och hållbarhet för att kunna leverera kompletta produkter, bearbetade och klara.

 

Vi erbjuder bland annat olika former av bearbetning. Slungblästring är en av de efterbehandlingar vi gör på plats. Blästringen sker med rostfria kulor och ger en mycket fin ytfinish som bland annat avlägsnar grader.

 

Är du i behov av någon särskild efterbehandling? Hör av dig till oss

så hittar vi lösningar!

Kontakta oss!

Värmebehandling

för ökad hållfasthet

Vid behov av ökad hårdhet och hållfasthet erbjuder vi värmebehandling genom härdning. Vanligtvis upplösningsbehandling med efterföljande varmåldring för att uppnå stadiet T5, T6, T7,  främst aluminiumlegeringar. Självklart kan vi även anpassa processen helt efter kundspecifika önskemål, med en max. temperatur på 550°C. Vi har kapacitet att värmebehandla både stora och små produkter i våra härdugnar som är i storlek upp till 2000 x 1500 x 1500 mm. Hela processen dokumenteras för respektive produkter, för full kontroll över värmebehandlingen. Efteråt kontrolleras produkterna med hårdhetsmätare innan leverans till kunden.

 

Har du produkter i behov av värmebehandling eller vill ha mer information om våra olika härdugnar och upplösningsbehandlingar?

Verktyg i Kirksite

Förutom aluminiumgjutning erbjuder vi även framtagning av verktyg i Kirksite. Genom gjutning i zink får man ett kostnadseffektivt alternativ för framtagning av plåtpressningsverktyg. Max 10 ton per halva. Vill du veta mer om vår tillverkning i zink?

legeringar

Analys

egenskaper

Legeringar egenskaper tabell

kontaktinfo

Kontakta oss gärna för offertförfrågan eller om ni har frågor om vår verksamhet!

 

För frågor gällande trädgårdsmöbler från Melins Metall AB, så har denna tillverkning upphört. Vi lagerför heller inga reservdelar till dessa.

+46 (0)371-58 75 50

Norra vägen 7

334 32 Anderstorp

kontaktpersoner

Jan Hellquist VD Kvalitetschef
Bengt Melin Produktionschef MPS-ansvarig

Jan Hellquist

VD och kvalitetschef

Ansvarig för försäljning och inköp

 

+46 (0)371-58 75 58

jan@melinsmetall.se

Bengt melin

Produktionschef

MPS-ansvarig, samt försäljning
och inköp

 

+46 (0)371-58 75 56

bengt@melinsmetall.se

Pia Hellquist Administration order fakturering löner transporter
Ulla Melin Marknadsansvarig Verksamhetssamordnare

pia Hellquist

Administration, ekonomiansvarig

Ansvarig för order, fakturering, löner samt transporter.

 

+46 (0)371-58 75 64

pia@melinsmetall.se

ulla melin

Marknadsansvarig, ekonomiansvarig

Verksamhetssamordnare av vårt verksamhetssytem.

 

+46 (0)371-58 75 55

ulla@melinsmetall.se